Edgar_Valdmanis

Edgar Valdmanis, Adm.dir, NettCoach.no

Edgar Valdmanis er en av Norges ledende nettverksbyggere. Han har holdt kurs og foredrag om Nettverksbygging,  Forhandlinger og Presentasjonsteknikk  siden 2000. De siste årene har han også holdt en rekke foredrag og miniseminar om sosiale medier.

Valdmanis er adm.dir. i NettCoach.no, som hjelper deg å bli bedre på internett. Han var tidligere markedsdirektør i Den Norske Dataforening (DND) siden høsten 2004. Dataforeningen er landets største IT-faglige nettverk og gjennomfører årlig 75-80 fagseminar og like mange gratis medlemsmøter. Edgar var like opptatt av nettverkene som skapes og utvikles på disse møteplassene, som det faglig sterke innholdet.

Edgar er mangeårig medlem i verdens største forretningsnettverk Business Network International (BNI), der han flere ganger er kåret til Årets Nettverksbygger, og ”Gold Club Networker”. Han er også medlem av styret i Meeting Professionals International (MPI) Norway Chapter siden 2006. MPI er verdens største forening for møteplanleggere.

Valdmanis har jobbet med salg og markedsføring siden 1985 med en lang rekke imponerende resultater på merittlisten. Resultater han i stor grad  begrunner med sin evne til å skape gode nettverk, gjøre gode presentasjoner og gjennomføre gode forhandlinger for å sikre lønnsomheten.

Han har også vært aktiv i sosiale medier i en årrekke, og var blant den første halve millionen medlemmer på LinkedIn. Han er ansvarlig for Dataforeningens undersøkelse om «Norske virksomheters bruk av sosiale medier», en undersøkelse som har vært gjennomført tre år på rad, første gang høsten 2009.