Ferieloven – Feriepenger

Joakim Marstrander

 

Spørsmål og svar av partner og advokat Joakim Marstrander i Deloitte Advokatfirma

Spørsmål:

Jeg har begynt i ny jobb og i den forbindelse har jeg regnet litt på hva jeg kommer til å få i feriepenger fra den gamle jobben. Jeg har regnet ut at feriepengene jeg får utbetalt ikke dekker lønnsbortfallet i den nye jobben, dersom jeg tar ut full ferie. Er jeg da forpliktet til å ta ut full ferie i år?

Svar:

Nei, ferieloven åpner for at arbeidstakeren kan motsette seg å ta ut ferie i den utstrekning han/hun ikke har opparbeidet seg feriepenger som dekker lønnstapet under ferien.

Dette gjelder både for arbeidstakere som ikke har opptjent noe rett til feriepenger eller mangler full opptjening og der feriepengene fra f.eks. tidligere arbeidsgiver ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet. Det sistnevnte kan være tilfelle der arbeidstakeren har skiftet jobb, endret stilling e.l. og dermed fått en høyere lønn i ferieåret enn i opptjeningsåret.

I praksis vil dette innebære at arbeidstakeren f.eks. bare vil være forpliktet til å ta ut tre ukers ferie, mens den resterende del av ferien kan nektes uttatt.

Ferieloven inneholder imidlertid en begrensing i arbeidstakers rett til å motsette seg ferietid når feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet. Dette gjelder i de tilfeller virksomheten innstiller driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavviklingen, da kan alle arbeidstakere som berøres av stansen likevel pålegges å avvikle ferie.