Hvordan lage en enkel markedsstrategi

Bjørn-Erik Glenne Grunderportalen

Innhold er levert av Bjørn-Erik Glenne, medierådgiver, Enklere Valg AS

Hva er den overordnede merkevarestrategien?
Hvordan ønsker dere å posisjonere dere?
Hva er deres unike salgsargumenter (USP)?

Kunde/forbrukerinnsikt
Definer målgrupper
Hva er kundenes behov?
Hvordan er kundenes beslutningsprosess?
Når, hvor og hvordan bruker/kjøper de varen/tjenesten?

Hva er kommunikasjonsmålene?
Prøving, gjennkjøp, kjennskap, kunnskap, holdningsendring, atferd?

Må være konkrete og målbare.
Følg opp målene i hele perioden for å se om dere er i rute.

Mediemiks
Finn de kanalene og mediene som best oppfyller deres strategier og mål.

Analyser og optimaliser kampanjene løpende
Innhent rapporter fra mediene og bruk tilgjengelige analyseverktøy, som spørreundersøkelser og Google Analytics

Markedsstrategi

1)      Definer din bedrifts unike salgsargumenter (USP)

2)      Definer deres målgrupper

3)      Beskriv hvilken posisjon dere ønsker å ta i markedet

4)      Sett klart definerte og målbare mål. Følg opp disse under hele perioden for å se om dere er i rute

5)      Basert på de ovennevnte punktene definer hvilke kanaler (TV, Internett, avis osv.) som best egner seg

6)      Analyser og optimaliser kampanjene løpende