Joakim Marstrander

Joakim Marstrander
Partner/Head of Commercial Law
Deloitte Tax & Legal

Joakim Marstrander er partneradvokat og nasjonal leder av Commercial Law. Han har møterett for Høyesterett og er ekspert på IP, arbeidsrett kontrakter og forhandlinger. Joakim er nasjonal leder av Mid Market Growth og leder initiativer mot teknologi- og innovasjonsmiljøene i Norge. Joakim har et stort nettverk og er fast bidragsyter til Ukeavisen Ledelse, HegnarOnline, Radio Norge og Grunderportalen.

Joakim Marstrander
Advokat(H)/Partner
Head of Commercial Law
Deloitte Advokatfirma AS
Adresse Karenslyst Allé 20, Postboks 347 Skøyen, 0213 Oslo, Norway
Tel/Main: +47 23 27 96 00 | Mobile: +47 48 12 63 26
Skype: jmarstrander
jmarstrander@deloitte.no | www.deloitte.no

Deloitte Norge

Deloitte er et av Norges største advokatfirmaer med 180 fee earners i Norge. Advokatfirmaet skiller seg fra andre advokatfirmaer ved at man har Norges største skatte- og avgiftskompetanse, at man er en del av Deloittes internasjonale nettverk med kontorer i «alle» land, og jobber tett med andre økonomiske konsulenter for å gi en komplett one-stop-shopping.

Deloitte har en Mid Market Growth-strategi, som består i å vie særlig årvåkenhet og interesse mot små og mellomstore vekstselskaper. Dette gjør Deloitte i stand til å fange opp utviklingstrender på et tidligst mulig tidspunkt slik at vi kan være der det skjer når det skjer.

Globalt sett gir dette seg blant annet uttrykk i tunge rapporter som Deloitte Fast 500 og TMT Predictions. Nasjonalt har vi fortløpende hatt initiativer mot start-ups gjennom Grunderportalen, Oslo Innovation Week, Grundernes Hus, Connect Norge og Forskningsparken.

Deloitte tilbyr fornuftige og standardiserte kostnadsmodeller for start-ups slik at advokatfakturaen aldri skal komme som en overraskelse.

Deloitte er derfor det beste utgangspunktet for en start-up som skal ut i verden.

Besøk nettsiden til Deloitte her