Lærer polakker å prate med nordmenn

Karolina Anna Zuk

Karolina Anna Zuk

Et nytt nettbasert norskkurs skal skape bedre kommunikasjon og kulturforståelse mellom nordmenn og de ca. 300 000 polakkene som jobber i Norge.

Andreas Bøe har etter mange år i byggebransjen sett hvordan god språklig kommunikasjon kan skape samhold, tillit og motivasjon. Han har også sett hvordan mangel på felles språk kan føre til unødvendige misforståelser og i ytterste konsekvens farlige situasjoner.

Sammen med polske Karolina Anna Zuk har han nå grunnlagt det nettbaserte kurset www.pratmednordmenn.no. Hun har en bachelor i norsk og jobbet i mange år i et bemanningsselskap i Polen, der hun skaffet mange polakker jobb i Norge. De siste fem årene har hun hatt den samme jobben i Norge, og har sett behovet for bedre språkforståelse.

– En viktig ting ved å lære språket er at du forstår den norske kulturen bedre. Polakker er opptatte av å bidra og være en del av et fellesskap akkurat som nordmenn flest er. Det å ha et felles språk og en felles forståelse av hva som er et godt og sikkert arbeidsmiljø gagner alle, sier Karolina Anna Zuk.

Kurset er basert på filmer som vil bli sendt ut til kursdeltakerne fem dager i uken. I løpet av hele kurset vil deltakerne få adgang til 60 filmer fordelt på 90 dager. Kurset foregår på nettet ved bruk av google hangout der deltagerne kan snakke med og utveksle lærdom med hverandre om ønskelig. Hver ukeslutt er det samling med kursholderne – en seanse som varer i minst to timer. I alt blir det 12 samlinger fordelt over tre måneder.

Andreas Bøe

Andreas Bøe

– Det er viktig for oss å gjøre kurset lett tilgjengelig for folk som jobber rundt omkring i landet. Mange jobber på avsidesliggende steder, og mangler ofte nettverk på grunn av nettopp språkvansker. Her får de også mulighet til å delta i et fellesskap gjennom felles møter og kommunikasjon med andre deltagere og kursholderne, forteller Andreas Bøe.

Hver kursdeltaker blir også invitert til en lukket Facebookgruppe hvor han/hun kan stille spørsmål, samarbeide eller få hjelp av kursholderne.

Kurset koster 3950 kr pr. person

logo-110