Lenker for gründere

Disse lenkene er med litt kort informasjon om hva som venter deg hvis du ønsker å besøke sidene. Vi anbefaler deg å lese gjennom denne lenkeguiden slik at du blir oppmerksom på hva som finnes av tjenester som kan være nyttig for deg. Har du tips til lenker som du syns burde være her er det bare å sende en e-post til: post@grunderportalen.no så dukker den kanskje plutselig opp her 🙂

Gründer relaterte nettsider og tjenester

Forrettningsnettverk og forbund

Offentlige tjenester

Gründer nyheter og medier

Foredrag, kurs og eventer

Innovasjon Norge

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Besøk nettsiden – Klikk her

581946_628746607166314_1219881497_n

Offentlig institusjon som hjelper deg med kapital, rådgjeving og nettverk:

Besøk nettsiden – Klikk her

logo

Vår visjon er å fremme entreprenørskap blant kvinner, hjelpe dem å skape nettverk og skape vekst gjennom samarbeid. Vi skal gjøre dette ved å bidra med kunnskaper, samarbeidspartnere og teknologiske verktøy for å lykkes.

Besøk nettsiden – Klikk her

Etablerer.no

NAV Nettbasert etablererkurs – Dette kurset er for deg som ønsker å starte egen bedrift og trenger mer kunnskap om hva som skal til for å lykkes på første forsøk. Du vil over 26 uker få personlig veiledning i alle faser av etableringsarbeidet. Kurset vil gjøre deg bedre rustet til å virkeliggjøre drømmen om egen virksomhet. Kontakt VINN  annkristin@vinn.no eller ditt lokale NAV kontor for nærmere informasjon!

Besøk nettsiden – Klikk her

Oslo Handelskammer

Oslo Handelskammer er en medlemsorganisasjon som ble opprettet i 1908. din partner i verdens største forretningsnertverk. Vi er en bransjeuavhengig serviceorganisasjon som arbeider lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å legge forholdene best mulig til rette for deg som næringsdrivende. Vi samarbeider med landets 15 andre handelskamre, og vi fungerer som et kontaktledd for medlemmene i et nettverk av 14.000 handelskamre over hele verden.

Besøk nettsiden – Klikk her

logo

Norsk Møteforum har gjennom syv år spesialisert seg på å arrangere møteplasser for bedrifter, utifra filosofien om at det skjer ting når mennesker snakker sammen. Dette er speed dating for bedrifter.

Besøk nettsiden – Klikk her

Bedriftsforbundet-logo-RGB-Transparent

Bedriftsforbundet er en interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter. Vårt mål er at det skal bli enklere å drive egen virksomhet i Norge. Det gjør vi ved å spre kunnskap om småbedrifters betydning og jobbe for en næringspolitikk som gir gode rammevilkår. Vi er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som samarbeider med alle som ønsker en god næringspolitikk for små og mellomstore bedrifter. God næringspolitikk for oss er enklere regler, fleksibelt arbeidsliv og bedriftsvennlige skatter.

Besøk nettsiden – Klikk her

JCI Norway

JCI Norway er et nettverk for unge mennesker som ønsker å utvikle seg. Vi er del av den verdensomspennende organisasjonen JCI (tidl. Junior Chamber International). JCI ble etablert i USA i 1915, og har eksistert i Norge siden 1958. JCI Norway er politisk og religiøst nøytralt, og er i kraftig vekst med 11 lokalforeninger i Norge. For å bli medlem av JCI Norway må man være mellom 18 og 40 år, og interessert i å utvikle seg.

Besøk nettsiden – Klikk her

logo (1)

Næringsliv, myndigheter og innbyggere er avhengig av å samhandle med hverandre hver eneste dag. En forutsetning for at dette skal skje på en trygg og effektiv måte, er at vi alle har tillit til at det finnes orden og oversikt over økonomiske ansvarsforhold i Norge. Det er Brønnøysundregistrene som sikrer denne oversikten.

Vi sørger også for at informasjonen deles via nett mellom offentlige etater og gjøres enkelt tilgjengelig for alle i Norge. Til sammen gir dette en mer effektiv og tilgjengelig offentlig forvaltning, og økt verdiskapning i norsk økonomi.

Besøk nettsiden – Klikk her

altinn-logotype

Næringslivet kan  bruke sine vanlige dataverktøy til å logge inn, fylle ut skjemaer, signere og sende inn til det offentlige via Altinn.

Besøk nettsiden – Klikk her

NAV Etablererstipend

NAV – Etablererstipend. Her finner du søknaden.

Besøk nettsiden – Klikk her

Arbeidstilsynet - ny logo

Arbeidstilsynet – Kontroll og veiledning om arbeidsmiljø. Arbeidstilsynet er organisert med et direktorat og syv regioner med underliggende tilsynskontor spredd over hele landet. Etaten ledes av direktøren. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.

Besøk nettsidene – Klikk her

logo (1)

Vi lager en ukentlig avis for ledere og ressurspersoner i samfunns- og næringsliv som vil som vil holde seg faglig oppdatert på området ledelse og få et overblikk over det viktigst som skjer innen næringsliv og verdiskaping. Vi vil sette god ledelse på dagsordenen ved å gå tett på lederen som menneske, hverdagen på arbeidsplassen og tiden vi lever i. Vi vil lage en avis som er nyttig, skaper gjenkjennelse og utfordrer til refleksjon over verdier og utviklingstrekk i samfunnet.

Besøk nettsiden – Klikk her

normal_logo

Kampanje er et magasin og nettsted for alle som jobber med markedsføring, medier, reklame- og kommunikasjon. Kampanje er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den delen av næringslivet som omfatter spesialister med markedsføring, design, reklame, medier, PR og informasjon som fagområder.

Besøk nettsiden – Klikk her

DN Talent

Dagens Næringsliv – Talent gir deg gründer og nyskapende nyheter.

Besøk nettsiden – Klikk her

First Tuesday

Et åpent nettverk – Den grunnleggende tanken bak First Tuesday er ganske enkelt å koble mennesker i en uformell atmosfære. I motsetning til mange av de andre tradisjonelle nettverkene i området, har ikke First Tuesday noen form for opptakskrav eller kvalifisering. Selv om forumets primæroppgave er å koble ideer med kapital, er alle som er opptatt av nyskaping velkommen til å delta.

Besøk nettside – Klikk her