Tillegg i lønn ved arbeid på kveld og i helgen

Joakim Marstrander

 

Spørsmål og svar av partner og advokat Joakim Marstrander i Deloitte Advokatfirma

Spørsmål:

Hei,

Har arbeidstaker krav på tillegg i lønn når de jobber om kvelden og i helgene?

Svar:

Nei, i Norge har vi bestemmelser som sikrer deg overtidsbetaling på minst 40% av lønnen, dersom det arbeides utover lovens bestemmelser om arbeidstid. Vi har imidlertid ingen regler som gir arbeidstakeren rett til andre tillegg i lønnen, som for eksempel kvelds-, natt eller helgetillegg. For at arbeidstaker skal ha krav på tillegg i lønnen når de jobber om helgen må de derfor jobbe utover lovens normale arbeidstid. Den normale arbeidstiden utgjør normalt 9 timer om dagen og  40 timer i uken. Jobber de mer enn dette, har de krav på overtid.

Men dersom arbeidstaker er organisert er de allikevel sikret et tillegg i lønn for ubekvem arbeidstid og lignende. Hvilke tillegg som utbetales varierer imidlertid fra bransje til bransje, og dette kan arbeidstaker sjekke ved å ta kontakt med sitt fagforbund!