MVA spesifisering

Joakim Marstrander

 

Spørsmål og svar av partner og advokat Joakim Marstrander i Deloitte Advokatfirma

Spørsmål:

Vår arkitekt har oppgitt fastpris på 40 000 for et oppdrag uten å spesifisere om dette er inklusive eller eksklusive moms. Når vi fikk første delregning på kr 10 000, var det naturlig å spørre om vi da fikk 4 fakturaer på kr 10.000. Arkitekten kom tilbake og sa at beløpet selvsagt var eksklusive moms idet det var ulovlig ikke å betale moms, men for ikke å skape dårlig stemning kunne han gi seg på det dersom beløpet ble betalt kontant. Vi ønsker å betale den momsen vi skylder, men mener at arkitekten må være bundet av prisforslaget på kr 40 000 og at dette må være inkludert moms. Har vi rett?

Svar:

Dere har helt rett. Etter FOR 1997-11-28 nr 1382 «Forskrift om prisopplysning for tjenester», skal prisen som oppgis til en forbruker inkludere alle materialer, hjelpemidler samt offentlige skatter og avgifter. Dersom arkitekten har forretningsvilkår som medfører tillegg i prisen, skal tilleggene oppgis særskilt.

I departementets veileder til forskriften, heter det at merverdiavgift alltid skal være inkludert i prisen. Dette er antakelig for strengt i de tilfellene der det uttrykkelig på annen måte er angitt at 25 % mva kommer i tillegg. Andre tillegg i prisen som forskriften krever opplyst kan være fakturagebyr, ekspedisjonsgebyr, kjøretillegg m.v. Dersom slike tilleggsgebyrer ikke er angitt, kan arkitekten heller ikke kreve dette.

Dersom det var meningen at momsen skulle komme i tillegg til prisen, måtte arkitekten altså eksplisitt angitt dette i avtalen med dere.

Det foreligger tilsvarende regler for kjøp av varer i FOR 199-12-06 nr 1256 «Forskrift om prisopplysning for varer».

Det var klokt at dere ikke lot dere overtale til å betale arkitekten kontant. Man løper en stor risiko ved å betale kontantbeløp større enn kr 10 000, idet man etter en lovendring i 2011 nå blir holdt solidarisk ansvarlig for momsen dersom tjenesteyteren ikke betaler inn denne til Staten.