Oppsigelse under sykemelding

Joakim Marstrander

 

Spørsmål og svar av partner og advokat Joakim Marstrander i Deloitte Advokatfirma

Spørsmål:

Hei,

For to år siden begynte jeg i en ny jobb. Overgangen til den nye jobben ble ganske tøff og det endte med at jeg ble sykemeldt etter ca. 12 måneder. Nå har jeg vært sykemeldt i 6 måneder, og jeg frykter for at jeg kommer til å få sparken. Mitt spørsmål er derfor om arbeidsgiver kan sparke meg mens jeg er sykemeldt?

Svar:

Nei, arbeidsgiveren kan ikke si deg opp på grunn av sykefravær de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 15-8, som innebærer en verneperiode for arbeidstakeren de første 12 månedene etter at han/hun ble sykemeldt.

Hensikten bak denne regelen, er at det i denne perioden skal foregå en aktiv utprøving og tilrettelegging for deg som sykemeldt, med mål om at du skal komme tilbake i arbeid. Både arbeidsgiver og du som sykemeldt plikter å bidra til dette arbeidet.

Denne utprøvingsperioden har som mål å få avklart om du kan fylle din nåværende stilling eller ikke, og om du eventuelt kan fylle andre arbeidsoppgaver eller stillinger i virksomheten. Dersom det viser seg at du ikke vil klare å komme tilbake til din gamle stilling eller andre arbeidsoppgaver arbeidsgiveren måtte ha, har imidlertid arbeidsgiveren mulighet til å si deg opp.

Vår anbefaling er derfor at du så fort som mulig tar kontakt med din arbeidsgiver og forsøker å komme i gang med din utprøvingsperiode, hvor du og arbeidsgiver sammen kan se på ulike løsninger som kan føre til at du kommer tilbake i arbeid.