pressemelding

 

Skrive og sende pressemeldinger

Å sende pressemeldinger til media er riktig å gjøre hvis du har et eller flere budskap som har nyhetsverdi. For noen få gründere er det enkelt å finne sakene i sin bedrift som har nyhetsverdi for mediene, men for de fleste er dette ofte vanskelig og utfordrende. Vi vil presentere deg for pressemeldingstjenesten www.prm.no som er en seriøs, enkel og rimelig pressemeldingstjeneste. De har journalister med lang erfaring i å skrive pressemeldinger som kan hjelpe deg å skrive, kvalitetssikre eller gjøre korrektur for deg.

Journalistiske tips

Det er ikke alltid like lett å skrive en pressemelding. Derfor ønsker vi å gi deg noen tips du kan benytte når du skal skrive en pressemelding. Nyhetkriterier er det en journalist bruker for å identifisere det journalisten skal skrive om. En journalist bruker ett eller flere av kriteriene i en og samme sak, men som oftest er det ett av kriteriene journalisten konsentrerer seg om. Det gjør det enklere å bringe frem det rette budskapet.
Nyhetskriteriene er:

  • Vesentlig
  • Identifikasjon
  • Sensasjon
  • Aktualitet
  • Konflikt

Om Vesentlig:
Dette vil si at saken har stor betydning for mange mennesker. Den kan ha store positive eller negative konsekvenser for den enkelte eller for hele samfunnet.

Om Identifikasjon:
Tre forhold er viktige når det gjelder identifikasjonsmuligheter i en historie.

  • Personifisering – Er det et individ eller en type individer vi  kan fortelle en historie om?
  • Miljønærhet eller kulturell nærhet – Kan man knytte saken opp mot et bestemt miljø som for eksempel nærmiljø, et bestemt forretningsmiljø, et sportslig miljø eller lignende?
  • Relevans
Om sensasjon:
Dette er kanskje det viktigste nyhetskriteriet. Det handler om det oppsiktsvekkende og uvanlige, om det som gjør sterkt inntrykk på leserne. Den mest berømte definisjonen er mer enn hundre år gammel. Da sa John Bogart, redaktør av New York Sun: Når en hund biter en mann, er det ingen nyhet, men når en mann biter en hund, er det en nyhet!
Om aktualitet:
Hendelsen har nettopp skjedd, eller nyheten kan handle om noe som er, eller kan ventes å bli, et utbredt samtaleemne.
Om konflikt:
Hendelsen inneholder dramatikk og spenning der to eller flere parter står mot hverandre. Dette pirrer leserens nysgjerrighet. Som i eventyrene kan konflikten ofte ha preg av «det gode mot det onde». Konflikten gir leseren mulighet til å identifisere seg med en av partene.

Oppbygningen av en pressemelding:

Vinkling: Velg ett fokus ut i fra nyhetkriteriene, ikke alle fem.

Toppen av teksten er viktigst, kom fort frem til hva pressemeldingen handler om. Skriv selve saken først, før du skriver overskriften og ingressen, da blir det ofte enklere å skrive en fortellende overskrift og ingress. Kan du bruke et enkelt ord i overskriften som forteller alt saken handler om, da har du en super overskrift, men det er sjeldent enkelt å gjøre.

Ingress svarer på hvem, hva, når, hvorfor og/eller hvordan. Ingressen er kort. Maks to linjer. Hent ingressen ut i fra det som er nyheten i saken du har skrevet.

Velg en overskrift som forteller om budskapet i pressemeldingen. En gyllen tommelfingerregel er at overskriften maks skal inneholde fire ord.

Gode bilder er ofte viktig og kan gi økte muligheter for at saken kommer på trykk. Bilde eller bildene må så klart være relevante til pressemeldingens innhold.

Da gjenstår det bare å si lykke til, er det noe som ikke blir helt som du ønsker er det bare å si i fra til www.prm.no, de har journalister som kan hjelpe deg med alt du trenger til akseptable priser.