Storaksjon mot svart arbeid

– over 1000 bedrifter får bøter

Marius Waldum, daglig leder i 24onoff

Marius Waldum, daglig leder i 24onoff

Skatteetaten er i full gang med en offensiv mot svart arbeid. Så langt har over 1000 bedrifter fått saftige bøter.
Flere hundre personer over hele landet deltar i kontrollarbeidet, både fra Skatteetaten og de kommunale skatteoppkreverne, opplyser Skatteetaten.

Målet er 5ooo gjennomførte kontroller innen utgangen av året, og ferske tall viser at Skatteetaten og kemnerne så langt har gjennomført 3577 kontroller og ilagt 1030 gebyrer.

Kontrollen retter seg mot kravet om føring av personallister, som ble innført fra nyttår. Forskriften regulerer bransjer som selv oppgir de sliter med svart omsetning: Serveringssteder, frisører og skjønnhetspleiere, samt bilverksteder og bilpleiebransjen:

– Personallister er et verktøy som har vist seg å være svært effektivt i Sverige. Jeg forventer at Skatteetaten neste år vil se en økning i antall registrerte årsverk i disse bransjene. Listene kan med fordel føres elektronisk. De nye kravene innebærer at det ikke er lov å bruke tekst- og regneark hvor det er mulig å endre eller slette direkte i de registrerte opplysningene. En enkel og gratis løsning er å bruke et digitalt stemplingsur, sier Marius Waldum, daglig leder i 24onoff, som har utviklet en digital verktøykasse som gir arbeidsgiveren kontroll og oversikt over de ansattes timeforbruk, fravær og ferie via pc, nettbrett eller mobil, sier Waldum.

Holder ikke med et Excelark
De fleste bedriftene som har fått gebyrer har fått det for feil i føringen av personallistene.

Waldum opplyser at forskriften også krever at opplysningene føres i personallisten i umiddelbar tilknytning til at arbeidet påbegynnes eller avsluttes.

– Det er ikke tillatt å vente med å registrere opplysningene til et senere tidspunkt, opplyser Waldum.

Personallisten skal inneholde opplysninger om de personene som arbeider i virksomheten, inkludert ulønnet og innleid personale. Listen skal inneholde den enkeltes navn og fødselsnummer eller D-nummer, og skal for hver arbeidsdag angi tidspunktet for arbeidsdagens begynnelse og slutt.

Fete gebyr
Gebyret for mangler med personallisten er 8 600 kroner (10 rettsgebyr) for første overtredelse, og 17 200 kroner ved gjentakelse innen 12 måneder. Gebyret for hver person som mangler i listen ved kontroll er 1 720 kroner (2 rettsgebyr).

Tabbene som kan koste deg dyrt ved føring av timelister

  • Rapporter for utskrift fra elektronisk system er satt opp feil, slik at utskriften ikke viser alle opplysninger, eller de ansatte kan ikke ta ut en godkjent rapport.
  • Noen innehavere og daglige ledere fører ikke inn seg selv.
  • Navn er ufullstendig utfylt uten at det er brukt koder med forklaring. Det samme gjelder for fødselsnummer.
  • Ulønnet personale (f.eks. personer som er utplassert fra NAV) er ikke ført opp.